lördag 16 oktober 2010

Det brutna trädgårdspartyt


Allt fader Nurgle hade ålagt oss var att anlägga en trädgård. Föga anade Pox the Noxious att en förtrupp tyranider hade spanat in ruinstaden. Anfallet kom västerifrån, med de nedgående solarna i ryggen. Tyraniderna marscherade upp för den höga kullen där bastionen var belägen och Nurgles tjänare gick raskt till motanfall för att skydda sitt pågående trädgårdsarbete.


Olyckligtvis fanns föga de kunde göra i de närkamper som snabbt skapades kring kullen. Drivande sporemines hindrade nurgletrupperna att samordna sina insatser och när två grupper genestealers flankade slagfältet förbyttes motanfallet till en ren slakt. När solarna väl gått ned fanns inga av Nurgles tjänare kvar på slagfältet. Trädgårdspartyt var brutalt avslutat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar